De apotheker aan de leiding (Dutch Edition) by E. Ranzijn

By E. Ranzijn

Apothekers zijn niet alleen verantwoordelijk voor de zorg voor hun patiënten, maar ook voor de zorg voor hun personeel. Het doel van de apotheker is te zorgen dat medewerkers in de praktijk hun werk beter gaan doen en met meer plezier. Daarvoor is het belangrijk om gestructureerd leiding aan de praktijk te geven. Het boek De apotheker aan de leiding biedt apothekers praktische handvatten om effectief leiding te geven. In hoofdstuk 1 worden de belangrijkste theoriëen over leidinggeven op een rijtje gezet en verschillende leiderschapsstijllen en rollen behandeld. In hoofdstuk 2 staat leidinggeven in de praktijk centraal. De auteur bespreekt verschillende communicatievormen en gespreksvaardigheden en behandelt aan de hand van stappenplannen en praktijkvoorbeelden hoe je als apotheker leiding kunt geven: hoe geef je heldere instructies? Hoe motiveer je je personeel? Hoe los je problemen op? Hoe ga je om met onverwachte situaties? Hoe pak je beoordelingsgesprekken aan? De auteur wijst daarbij ook op de belangrijkste valkuilen. De apotheker aan de leiding is een praktische gids om de samenwerking met het personeel in de praktijk te stroomlijnen. Het uitgangspunt voor het boek vormen de trainingen die de auteur heeft gegeven aan tandartsen, huisartsen en apothekers, en de reactie van de deelnemers.

Show description

Read Online or Download De apotheker aan de leiding (Dutch Edition) PDF

Similar pharmacology books

LWW's Foundations in Pharmacology for Pharmacy Technicians: A Series for Education & Practice (LWW's Foundations Series)

Built particularly for pharmacy technician scholars and practitioners, LWW's Foundations in Pharmacology for Pharmacy Technicians is the main suitable and concentrated publication out there. complete but concise, the textual content is the appropriate intensity, the appropriate size, the precise selection. bankruptcy beneficial properties comprise severe considering questions that relate drug proof to eventualities with sufferers, and concise lists of attainable antagonistic interactions for the main ordinarily prescription drugs.

Pharmazeutische Mikrobiologie: Qualitätssicherung, Monitoring, Betriebshygiene (German Edition)

Die pharmazeutische Mikrobiologie hat sich in den letzten Jahrzehnten von einer hochspezialisierten Wissenschaft zu einer Querschnittdisziplin entwickelt, die fur Pharmazeuten, Mikrobiologen, aber auch Mediziner und Qualitatssicherungsbeauftragte von fundamentaler Bedeutung ist. Michael Rieth, promovierter Mikrobiologe mit langjahriger Erfahrung in mikrobiologischer Qualitatsprufung in der pharmazeutischen Industrie, stellt in diesem Buch umfassend alle unterschiedlichen Aktivitaten, Entwicklungen und Technologien dieses dynamischen Gebiets zusammen.

Reviews in Food and Nutrition Toxicity, Volume 4

Reports in nutrition and food Toxicity, quantity four contains the newest experiences of present concerns focused on the toxicity of foodstuff and nutrition. With members from the fields of medication, public wellbeing and fitness, and environmental technological know-how, the continuation of this sequence distills a huge diversity of analysis on meals protection and nutrition expertise.

Davis's Drug Guide for Nurses

Davis’s Drug consultant for Nurses®, 15th variation supplies all the details you must administer medicines appropriately around the lifespan—well-organized monographs for thousands of regularly occurring and hundreds of thousands of trade-name drugs.

Extra resources for De apotheker aan de leiding (Dutch Edition)

Sample text

Download PDF sample

Rated 4.63 of 5 – based on 46 votes